nebyl zadán popis

Kriplové, retardi a úchylové

1. 10. 2010 16:58
Rubrika: Nezařazené

Hospodine, děkuji Ti, že jsi stvořil* kriply, retardy a úchyly. Učíme se tak přijímat utrpení, soucítit a přimknout se více k Tvému ukřižovanému Synu.

Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal. Jméno Hospodinovo budiž pochváleno. Dobro od Hospodina bereme, a zlo brát nemáme?

Jenže za retardem nikdo nepříjde a nebude tvrdit "Dotkni se svého vnitřního zranění, Pán Bůh tě může uzdravit, osvoboď se od ducha mentální retardace". Nikoho ani nenapadne zajít za kriplem a přesvědčovat ho, že ho Pán Bůh chce už na této zemi bez kazů, "Budeme se více modlit, a do zítřka ti ruka doroste". Ne. Tak proč tak přistupují k homosexuálům? Protože neznají katolickou nauku. Neznají nauku o lidské přirozenosti porušené dědičným hříchem.

A zatímco o tělesných a duševních nedostatečnostech nikdo nebude tvrdit, že jsou přirozené, a nebude se jich chtít za každou cenu zbavit, u homosexuality to tak je. Nechápu proč. Buď omlouvají, ospravedlňují, hledají důvody pro legitimazci stejnopohlavních vztahů; nebo chtějí za každou cenu zbavit. S poukazem na Tvou dokonalost ("Bůh přece nemůže stvořit zmetky"), omezují Tvou všemohoucnost. To vůbec není katolický přístup.

Věřím a vyznávám, že jediná katolická církev má nejdokonalejší poznání Pravdy a nezměněnou ji předává, proto odmítam k homosexualitě jakékoli jiné než katolické přístupy.Učení katolické církve o homosexualitě je konstantní, dochovalo se nám nezměněné do dnešní doby. Jeho odrazem v katechismu jsou věty "homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené..., odporují přirozenému zákonu..., v žádném případě nemohou být schvalovány...".
Negativní postoj Církve k stejnopohlavním vztahům musí mít přece své opdstatnění. Můžeme tomu nerozumět, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím uděláme. Nebo se můžeme snažit to pochopit.

Ale lidé Tvou nauku neznají, potože nechcou poznat. Protože je dráždí, protože klade nároky, protože by se museli pokořit a přiznat, že je pravdivá. Neznalost nauky u nekatolíků mě nepřekvapuje, ale neznalost nauky u katolíků mě rozčiluje.

Pane Bože, děkuji Ti, že mi dáváš poznávat krásu katolické nauky. Vždy znovu a znovu žasnu, jak je krásná, pokaždé mě doslova šokuje, když si hlouběji uvědomuji, že je ROZUMOVÁ. Ale jednu věc Ti mám trochu za zlé - proč, když jsi dal člověku rozum, ho tak málo používá? A proč s apelem na používání rozumu odhazuje nauku, která je rozumová? Proč propadáme iluzi, že středověk byl temný a až osvícenství správně ocenilo rozum? Stačí si přečíst Akvinského a každý na první pohled vidí, že středověk byl PŘEDEVŠÍM rozumový. Proč si Církev nechala vnutit okolím, že víra je nerozumová, že je v opozici k rozumu?  Ne, pravá víra vychází vždycky z rozumu. Jenže kde jsou ty doby, kdy kněží/teologové byli hlasatelé rozumu. Doslova mě rozesmutnila odpověď Chestertonova otce Browna, když jsem onehdy četl povídku, ve které odhalil zloděje převlečeného za kněze: "Napadl jste rozum, to je špatná teologie." Vyznačují se v dnešní době kněží/teologové obranou rozumu? Ne. Proč mnozí za víru vydávají takový ten "povznášející pocit kolem srdíčka" a naivně si myslí, že je to mystika? Nejprve rozum, až pak mystika.

Jak správně prohlásil jeden signálník - Chovat se jako křesťan neznamená chovat se jako debil.

Jenže postoje katolíků, a zvláště v problematice homosexuality, jsou konfrontovány s nevěřícím světem a "alternativními" postoji takykřesťanů. Ve vztahu k homosexualitě jsme ve vleku hlavně z jedné strany puritánských, z druhé strany evangelikálních Američanů. Americká hnutí za "práva homosexuálů" jsou logickou reakcí na zpotvořené a ve svém jádru nekatolické křesťanské pojetí světa a víry. Proti nesmyslnému sola scriptura logicky nastupuje historicko-kritická metoda, jež má za následek zpochybnění celé autority Písma. Když se řekne "Písmo zakazuje homosexualitu", logickou odpovědí je "Písmo je dobově podmíněné, jeho zákazy se nevztahují na naši dobu". Jenže odmítání homosexuálních praktik nespočívá jen na autoritě Písma, ale také na Tradici a především na rozumu.

Nebo "homosexualita není a nemůže být převrácením heterosexuálního stavu, neboť homosexuálové svou přirozenou orientací nesdílejí tento stav“. Tvrdí, že pro osoby s homosexuální orientací jsou homosexuální skutky přirozené.
Neznají sv. Tomáše, což je smutné. Sv. Tomáš jednoznačně říká, že může nastat možnost, kdy se nepřirozené stane přirozeným

Kvůli čemu Ti to píšu...

Protože jsem včera četl článek. Nic nového pod sluncem, všechno už tady bylo. Přirozený zákon je neměnný, morální pravidla jsou pro všechny časy stejná. Akvinský, Akvinský, Akvinský...

A protože jsem si včera půjčil knížku od Daniela Ange "Homosexuální...". To je ale hloupá knížka. Tváří se sice jako katolická, ale katolická vůbec není. Kolik ještě takových hloupých "katolických" knížek o homosexualitě si budu muset přečíst? Tohle mě pokaždé vytočí. Už mě nevytočí věty typu "God hates fags", a "praktikovaná homosexualita by měla být trestná, nejlépe smrtí", ale vytáčejí mě sladkobolné katolické řečičky typu "Bůh tě nestvořil homosexuálního, to je jen nějaké tvé vnitřní zranění". Netuším, jak se mohlo stát, že do katolické nauky pronikly tyhle evangelikální a charismatické floskule.
Nechtějí připustit, že tento svět je slzavým údolím. Za každou cenu chtějí, aby všichni byli happy. Pán Ježíš na sebe vzal všchno utrpení, po jeho smrti a vzkříšení už přece musíme být dokonalí. Ne, následky dědičného hříchu si neseme stále. Pán Bůh v rámci své podivuhodné pedagogiky utrpení pořád dopouští. Pozemský svět je slzavým údolím. Dokonalí budeme až v Božím království, kam vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme, a tak musíme ještě nějaký čas snášet všelijaké zkoušky a nést to, co ještě zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap.
Plus přináší další dementní "příčiny homosexuality" do sbírky - strach ze způsobu uvažování opačného pohlaví, strach z odlišného těla, strach z odpovědnosti za děti.

Ne. Je to úplně prosté. Žádné "vnitřní zranění" nemám, nikdo mě nezneužil, jsem z úplně normální rodiny. Žádné strachy z žen - mám stejně tolik kámošek jako kámošů . Prostě se mi víc líbí mužské tělo, vzrušuje mě. Jsem úchyl, no. Dopustil jsi to. Nevím proč, možná proto, že jiný by to nesnesl.

Říkala kámoška, když jsem si jí zase jednou stěžoval, že bych si měl ujasnit, co vlastně chci. Já vím přesně, co nejvíc chcu. To, co nejvíc chcu, ale nemůžu, nebo nesmím. Mým největším přáním je mít chlapa. Ne na sex, bez sexu se dá krááásně žít. Na vztah. Bez vztahů se žít nedá... A protože mé největší přání je hříšné (minimálně potencionálně), neodvažuji si přát vůbec nic dalšího...

 

"Keď má ma to bolieť,
tak nech ma bolí..."

 

V duši své bych odevzdaně
nesl smrt a muky Páně,
rány Jeho rozjímal.

Zraněn mukou Syna Tvého,
ať jsem láskou kříže jeho,
krví svatou opojen.

(Stabat Mater)

 

Svatý Tomáši Akvinský, oroduj za nás!

______________________________________________________________________________________

* Když píšu "stvořil", tak tím myslím "dopustil, aby se narodili"; zkracuji to pro větší dramatičnost.

Zobrazeno 2801×

Komentáře

Gillette

otázka je, proč takový zážitky vyhledáváš, když víš, co tě tam čeká?
dřív jsem přečetla/shlídla všechno, na co jsem přišla, bez mrknutí oka...teď se nějak vracím ke čtyřlístku :-D nějak mi přijde, že chce spíš odvahu se odvrátit od toho, co prostě odmítáš. neznamená to, že by byl člověk slaboch...spíš nehrát si na drsňáka, když nejsi .-) nebo já nejsem. zbytečně hodně sexu a násilí se maskuje nějakým pokrouceným realismem, se mi zdá. takovouhle očistnou dekadenci už nikomu nežeru .-))

Areopagita

očistnou dekadenci? Co to má být? Na světe holt běhá všelijaká boží čeládka :-D

Zobrazit 10 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio